Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Żerań FSO - infrastruktura błękitno-zielona

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Magdalena Gan,

Projekt obejmuje wykształcenie spójną strukturę terenów zieleni powiązanych z układem przestrzeni publicznych: parków, zieleńców, skwerów, zieleni osiedlowej, alei i szpalerów drzew. Wyznaczone w koncepcji aleje wysadzane drzewami łączą obszar opracowania z terenami nadwiślańskimi. Ukształtowanie obszaru umożliwia zatrzymywanie, retencjonowanie i zagospodarowania wód opadowych na terenie zespołu. Wzdłuż Alei FSO i w parku przewidziane zostały zbiorniki wodne. Na terenach inwestycyjnych i w przestrzeniach publicznych wprowadzono zieleń towarzyszącą, z elementami małej retencji. Zdecydowane zwiększenie udziału powierzchni zieleni będzie zapobiegało nadmiernemu nagrzewaniu się budynków i terenów.

 

Żerań FSO - retencja 

Planowane rozwiązania retencji wody i redukcji spływu powierzchniowego:

  • muldy chłonne, ogrody deszczowe, lokalne obniżenia terenu
  • zielone dachy
  • powierzchnie przepuszczalne

Żerań FSO - retencja